مرکز ذهن

خودآگاهی چیست؟

خودآگاهی چیست؟

خودآگاهی چیست؟ آیا تا حالا فکر کردین که چقدر خودتون را می‌شناسین؟ یا تا امروز اقدامی برای شناخت بیشتر خودتان انجام داده اید؟ شاید جوابتون “بله” باشد! ولی واقعیت این است که اینطور نیست و افراد کمی را می‌توان یافت که به خودآگاهی رسیده باشند. برای اکثر افراد توصیف ویژگی هایشان کار بسیار دشواری است. […]