مرکز ذهن

قدرت عادت + راهکار های تغییر عادت و اثر بخشی آن

قدرت عادت

قدرت عادت + راهکار های تغییر عادت و اثر بخشی آن   عادت ها و اهمیت آن همه ما انسان ها در زندگی طبق یک برنامه از پیش نوشته شده ی خودکار،که گاهی اوقات آگاهی و تسلط کافی هم بر آن نداریم رفتار میکنیم. شما هر روز که از خواب بلند می شوید مجموعه از کارهای […]